Προστασία Δεδομένων
Προστασία Δεδομένων

Προστασία Δεδομένων

Η Avis αναγνωρίζει την κρισιμότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σέβεται τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχει στην κατοχή της συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία με ορθό τρόπο από το σύνολο των εργαζομένων της Avis, καθώς και από τρίτους που εκτελούν εργασίες επεξεργασίας για λογαριασμό της.