Καταπολέμηση των Διακρίσεων, της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία
Καταπολέμηση των Διακρίσεων, της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία

Καταπολέμηση των Διακρίσεων, της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία

Η Avis εκφράζει τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, με σκοπό την εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κυριαρχεί ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ως εκ τούτου ρητά και κατηγορηματικά δηλώνεται ότι δεν είναι αποδεκτές διακρίσεις βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών ή επιλογών και απαγορεύονται αυστηρά κάθε μορφής διάκριση, βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή είτε προκύπτει από αυτή.