ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πολιτική απορρήτου ιστοσελίδας MYAVIS.GR

H εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφ’ εξής «Avis» ή «εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας») που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου 50Α, τηλ. 2106879800 και 8015005555, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας contact@avis.gr είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αυτού.

1. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια αυτού του σκοπού. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας προκειμένου να σας κρατούμε ενήμερους σχετικά με θέματα που αφορούν τη μίσθωση καθώς και για νέες προσφορές και υπηρεσίες. Με εξαίρεση τυχόν δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies (βλ. περισσότερα πολιτική Cookies εδώ),τα δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς για συγκεκριμένο σκοπό. Ειδικότερα:

Εγγραφή χρήστη στο myavis portal:Προκειμένου να εγγραφείτε ως χρήστης και να λάβετε προσφορά θα σας ζητηθούν όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου. Σκοπός επεξεργασίας είναι η αποστολή προσφοράς και νομική βάση η σύμβαση (προσυμβατικό στάδιο).

Αξιολόγηση αίτησης υποψηφίου μισθωτή: Προκειμένου να αξιολογηθεί η αίτηση για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος θα σας ζητηθούν τα εξής δεδομένα: στοιχεία ταυτότητας και αντίγραφο αυτής, διεύθυνση κατοικίας και αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, αντίγραφο εκκαθαριστικού και εντύπου Ε3, αντίγραφο μισθοδοσίας. Στο στάδιο αυτό αντλούμε πληροφορίες και από το αρχείο ΤΣΕΚ του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και το Credit Eye της ICAP. Σκοπός επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της αίτησής σας προκειμένου να προχωρήσουμε σε αποδοχή και νομική βάση το έννομο συμφέρον της εταιρείας για έλεγχο και αξιολόγηση της αίτησης προς μείωση του ρίσκου.

Υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης: Για τη σύναψη της σύμβασης απαιτούνται ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και ΔΟΥ, στοιχεία Δελτίου Ταυτότητας και αντίγραφο αυτής, δίπλωμα οδήγησης και, αν η διαδικασία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, ηλεκτρονική υπογραφή. Σκοπός επεξεργασίας αποτελεί η σύναψη και εν γένει διαχείριση της σύμβασης μίσθωσης και νομική βάση αποτελεί η σύμβαση (σύναψη και διαχείριση αυτής).

Προϊόν «Switch by Avis»: Προκειμένου να εγγραφείτε στο συνδρομητικό προϊόν «Switch by Avis» θα σας ζητηθούν όνομα, επίθετο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός και αντίγραφο διπλώματος, αριθμός και αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σκοπός επεξεργασίας είναι η εγγραφή στο συνδρομητικό πρόγραμμα «Switch by Avis» και η μίσθωση οχήματος κάνοντας χρήση των προνομίων αυτού και νομική βάση η σύμβαση. Η εξόφληση του προϊόντος γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, επομένως θα σας ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία της τα οποία θα καταχωρηθούν απευθείας στην ασφαλή πλατφόρμα εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών (VIVA ή PAYPAL) και θα αποθηκευτούν για μελλοντικές πληρωμές. Τα στοιχεία της κάρτας σας σε αυτή την περίπτωση δεν κοινοποιούνται στην Avis. Πληροφορίες για το πως επεξεργάζεται η VIVA ή η PAYPAL τα συγκεκριμένα δεδομένα σας μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου που βρίσκονται στην ιστοσελίδα εκάστης.

Εγγραφή για λήψη ενημερωτικού newsletter: Εφόσον το επιθυμείτε και χωρίς να έχετε πραγματοποιήσει προηγουμένως εγγραφή ως χρήστης, μπορείτε να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση σχετικά με νέες ενέργειες της εταιρείας (π.χ. για νέα προϊόντα/ή και υπηρεσίες που διαθέτει στην αγορά, τυχόν προσφορές που σχετίζονται με τη μίσθωση, λειτουργία νέων σταθμών ενοικίασης αυτοκινήτων κ.λπ.). Προκειμένου να εγγραφείτε θα σας ζητηθεί η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ονοματεπώνυμο και προαιρετικά η περιοχή σας. Σκοπός επεξεργασίας είναι η ενημέρωσή σας και η προώθηση νέων υπηρεσιών της εταιρείας και νομική βάση η συγκατάθεσή σας.

Επικοινωνία: Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει και να χρησιμοποιεί δεδομένα σας προκειμένου να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε (ενδεικτικά μέσω του Contact Center, της φόρμας επικοινωνίας ή του εικονικού βοηθού). Τα δεδομένα που θα σας ζητηθούν είναι ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός πινακίδας και το μήνυμά σας. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτησή σας και η απάντηση αιτημάτων/ερωτημάτων ενώ νομική βάση επεξεργασίας μπορεί να είναι, κατά περίπτωση, η σύμβαση (προσυμβατικό στάδιο ή εξυπηρέτηση της σύμβασης) ή η συγκατάθεσή σας. Τα δεδομένα της επικοινωνίας τηρούνται για διάστημα 2 ετών.

Δεδομένα μέσω My Avis App: Mέσω της εφαρμογής μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για service του αυτοκινήτου σας μέσω του κινητού τηλεφώνου σας – σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί ο αριθμός της πινακίδας & του συμβολαίου καθώς και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Νομική βάση είναι η εξυπηρέτηση υφιστάμενης σύμβασης. 

Απόκριση σε αιτήματα που σχετίζονται με προσωπικά σας δεδομένα: Προκειμένου να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης κ.ο.κ.) θα σας ζητηθούν κατ’ ελάχιστο δεδομένα ταυτοποίησης και ενδεχομένως η υπογραφή σας. Σκοπός επεξεργασίας είναι η διευθέτηση του αιτήματός σας και νομική βάση η συμμόρφωση της εταιρείας με νομική της υποχρέωση.

Συμμετοχή σε on-line προωθητικές ενέργειες / διαγωνισμούς: Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα, που συμπληρώνετε προκειμένου να λάβετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό της, και στην περίπτωση, που είστε μεταξύ των νικητών, σας ειδοποιεί προκειμένου να σας παραδώσει το δώρο σας. Σκοπός επεξεργασίας είναι η προβολή της εταιρείας και νομική βάση το έννομο συμφέρον αυτής ή/και η σύμβαση για την παράδοση των δώρων.

Συμμετοχή σε έρευνες αγοράς / ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελατών: Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα που συμπληρώνετε για τη συμμετοχή σας σε οn-line έρευνες, για παράδειγμα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, εισόδημα κλπ). Μπορείτε να καταχωρήσετε όλες τις πληροφορίες ή και καμία, κατ' επιλογήν σας. Σκοπός επεξεργασίας είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών του ιστότοπού μας και των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών και νομική βάση η συγκατάθεσή σας.

Συμμόρφωση με ισχύουσα νομοθεσία: Η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις της, σχετιζόμενες ιδίως με την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, την τήρηση του ΚΟΚ ή την ασφαλιστική κάλυψη οχήματος που απορρέει από ενεργή σύμβαση ασφάλισης. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση της εταιρείας με νομική της υποχρέωση.

2. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Η Avis εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση των δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιες ή δικαστικές αρχές. Στην περίπτωση αυτή, πριν τη διαβίβαση θα εξεταστεί η ύπαρξη δημοσίου συμφέροντος ή η ανάγκη άσκησης δημόσιας εξουσίας.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι και οι εξής συνεργαζόμενες εταιρείες: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, από τις οποίες παραγγέλνουμε το όχημά σας, ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και εταιρείες οδικής βοήθειας, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επισκευής, φανοποιείας, συντήρησης των οχημάτων που έχουν εκμισθωθεί σε πελάτες μας, εταιρείες διαχείρισης κλήσεων και λογισμικού του εικονικού βοηθού, τράπεζες και εταιρείες ηλεκτρονικών πληρωμών, εταιρείες συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων και των πλατφορμών μας, εταιρείες που μας παρέχουν υποστήριξη στο κομμάτι της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ, εταιρείες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας καθώς και λοιπές εταιρείες που ενδεχομένως χρειαστεί να διενεργήσουν εξωτερικό έλεγχο για λογαριασμό της εταιρείας. Στα δεδομένα που δίνετε για το συνδρομητικό προϊόν «Switch by Avis» και μόνο, πρόσβαση θα έχουν και οι υπόλοιπες εταιρείες του AVIS BUDGET GROUP μέσω της κοινής βάσης δεδομένων του ομίλου. Πρόσβαση στα δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποκτά μόνο η VIVA ή η Paypal και όχι η εταιρεία.

Όλοι οι ως άνω δεσμεύονται συμβατικά με την εταιρεία να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια της εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ και τον ν. 4624/2019. 

Τέλος, ενδέχεται να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε πιθανό αγοραστή καθώς και σε συνεργάτες ή σύμβουλούς του, σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, αναδιάρθρωσης, εκκαθάρισης ή εξαγοράς της εταιρείας μας. Σε αυτή την περίπτωση ο αποδέκτης θα συμμορφώνεται με την πολιτική απορρήτου μας.

3. Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν αυτό  απαιτηθεί για την προάσπιση των συμφερόντων μας ή την αντίκρουση αξιώσεων. Οι συνήθεις χρόνοι τήρησης, που ισχύουν κατά περίπτωση, είναι:

Όλα τα δεδομένα που τηρούμε στα πλαίσια της συμβατικής μας σχέσης διατηρούνται για μέγιστο χρόνο είκοσι (20) ετών από τη λήξη της μισθωτικής σχέσης που τα αφορά. Δεδομένα που λαμβάνουμε κατά το προσυμβατικό στάδιο διατηρούνται για δύο (2) έτη από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έληξε η προσφορά. Αντίγραφα ταυτοτήτων και διπλωμάτων που έχουν δοθεί στα πλαίσια εγγραφής στο «Switch by Avis» διαγράφονται μετά από δύο (2) έτη από το τέλος του έτους που έληξε η συνδρομή. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα που έχουν δοθεί στην εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών (VIVA) για την εξόφληση του προϊόντος «Switch by Avis» τηρούνται για όσο χρόνο αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου της εν λόγω εταιρείας.

Δεδομένα σας μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας μας (αιτήματά σας κλπ) διατηρούνται για δύο (2) έτη από την υποβολή τους εφόσον δεν προχώρησε η συνεργασία. Τυχόν επικοινωνίες στα πλαίσια της συμβατικής σχέσης μαζί μας τηρούνται για 5 έτη από τη λήξη της συνεργασίας.

Τα δεδομένα που προέρχονται από την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Η δήλωση συγκατάθεσης σας για λήψη newsletter τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται αυτό από την εταιρεία, εκτός εάν επιλέξετε την διακοπή λήψης του, οπότε διατηρείται για ένα (1) έτος από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. 

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή/και έρευνες αγοράς θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ή της έρευνας και ακολούθως διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε μέσω αιτημάτων σας (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής κ.ο.κ.) διατηρούνται για δύο (2) έτη από την διεκπεραίωση του αιτήματος εκτός αν, εξ αυτής της αιτίας, έχει ανακύψει διαμάχη, οπότε θα παραταθεί ο χρόνος τήρησης έως την οριστική διευθέτηση αυτής (της διαμάχης).

Η πολιτική που ακολουθούμε για τα δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies περιγράφεται στην Πολιτική Cookies (βλ. περισσότερα εδώ).

4. Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας;

Στην Avis δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα δεδομένα σας. Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, τα οποία ακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας ώστε να παρέχουν ανά πάσα στιγμή υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

5. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού και εναντίωσης  ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@avis.gr και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε, δωρεάν, εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή. Κατ’ εξαίρεση και μετά από ενημέρωσή σας, μπορεί να χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων δύο (2) μηνών. Αν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, η εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της αιτούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. Σε περίπτωση που κάποιο αίτημά σας αδικαιολόγητα δεν ικανοποιηθεί, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας της www.dpa.gr.

6. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλετε σχετικό αίτημα αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@avis.gr συμπληρωμένη τη Φόρμα Αιτήματος Υποκειμένου και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε εντός μήνα από την παραλαβή. 

Κατ’ εξαίρεση, αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε και με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

7. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας, κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός ενδεχομένως από την περίπτωση χρήσης «cookies» στον ιστότοπο μας (βλ. περισσότερα πολιτική Cookies εδώ)

8. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

9. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της πολιτικής απορρήτου;

Το κείμενο την πολιτικής ενδέχεται να τροποποιείται κατά την κρίση της AVIS. Επικαιροποιημένο αντίγραφο αυτού, το οποίο θα φέρει ημερομηνία τροποποίησης, θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα προς ενημέρωσή σας. Σας προτρέπουμε να ανατρέχετε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στην παρούσα πολιτική ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Η πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας ετέθη σε ισχύ στις 24/5/2018, τελευταία τροποποίηση της έλαβε χώρα στις 16/02/2023.

Πολιτική Απορρήτου Μακροχρόνιας Μίσθωσης Avis Budget

H εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφ’ εξής «Avis» ή «εταιρεία» ή «εμείς») που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου 50Α, τηλ. 2106879800, contact@avis.gr είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πελατών της, τυχόν εγγυητών καθώς και των δηλωμένων ως οδηγών των μισθωμένων οχημάτων, όσον αφορά στην υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτου την οποία παρέχει.

1. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στo πλαίσιo αυτού του σκοπού. Στo πλαίσιo των δραστηριοτήτων μας, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας προκειμένου να σας κρατούμε ενήμερους σχετικά με θέματα που αφορούν τη μίσθωση καθώς και προσφορές και νέες υπηρεσίες. Η επεξεργασία των δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την εταιρεία μας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά έναντι της εταιρείας μας για να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να τα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των σκοπών για τους οποίους έχουν παρασχεθεί. Ειδικότερα, συλλέγουμε τα κάτωθι δεδομένα σας ως εξής:

Αποστολή προσφοράς: Προκειμένου να σας αποστείλουμε προσφορά για μακροχρόνια μίσθωση ζητάμε τα εξής δεδομένα: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Σκοπός επεξεργασίας είναι η επικοινωνία στo πλαίσιo της αποστολής προσφοράς και νομική βάση η σύμβαση (προσυμβατικό στάδιο).

Αξιολόγηση αίτησης υποψηφίου μισθωτή/εγγυητή: Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος ζητάμε από τον υποψήφιο μισθωτή, και από τον εγγυητή, τα εξής δεδομένα: στοιχεία ταυτότητας και αντίγραφο αυτής, δ/νση κατοικίας και αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, αντίγραφο εκκαθαριστικού και Ε3, αντίγραφο μισθοδοσίας. Στο στάδιο αυτό αντλούμε πληροφορίες και από το αρχείο ΤΣΕΚ του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και Credit Eye της ICAP. Σκοπός επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου της αίτησής σας με βάση το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για την άσκηση του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας της Εταιρείας με βάση πληροφορίες που εξασφαλίζουν την εμπορική πίστη, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συναλλαγών. Περαιτέρω, για την αξιολόγηση της αίτησής σας επεξεργαζόμαστε δεδομένα του ιστορικού των συμβολαίων μίσθωσης, που είχατε στο παρελθόν μαζί μας, με σκοπό την προστασία των εννόμων συμφερόντων της ιδιοκτησίας των οχημάτων μας, της εμπιστοσύνης στις συναλλαγές μαζί σας και, εν γένει, των εμπορικών συμφερόντων της εταιρείας, όπως αυτά αποτυπώνονται στα συμβόλαιά μας. Τα δεδομένα της αξιολόγησής σας διατηρούνται από την εταιρεία μας για πέντε (5) έτη.

Υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης: Για τη σύναψη της σύμβασης απαιτούνται ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και ΔΟΥ, στοιχεία Δελτίου Ταυτότητας και αντίγραφο αυτής, δίπλωμα οδήγησης και, αν η διαδικασία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, ηλεκτρονική υπογραφή. Σκοπός επεξεργασίας αποτελεί η σύναψη και εν γένει διαχείριση της σύμβασης μίσθωσης και νομική βάση αποτελεί η σύμβαση (σύναψη και διαχείριση αυτής).

Δήλωση στοιχείων οδηγού: Αν ο κάτοχος του οχήματος είναι άλλος από το μισθωτή τότε θα ζητηθούν από το μισθωτή τα στοιχεία του κατόχου (οδηγού) και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης και λοιπά στοιχεία ταυτότητας / διπλώματος οδήγησης καθώς και αντίγραφα αυτών. Σκοπός επεξεργασίας είναι η ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών σε περίπτωση ατυχήματος η παράβασης καθώς και το να γνωρίζει η εταιρεία τα στοιχεία του κατόχου του οχήματός της. Νομική βάση είναι η εκπλήρωση νομικής μας υποχρέωσης καθώς και το έννομο συμφέρον ελέγχου της εταιρικής περιουσίας (οχήματα).

Δήλωση ατυχήματος: Σε περίπτωση ατυχήματος θα σας ζητηθεί να υποβάλετε μια δήλωση στην οποία, πέραν των στοιχείων σας, θα χρειαστεί να αναφέρετε στοιχεία επικοινωνίας τρίτων σε περίπτωση τραυματισμού καθώς και ένα σύντομο ιστορικό του συμβάντος. Σκοπός επεξεργασίας είναι η διερεύνηση του συμβάντος για λόγους ασφαλιστικής κάλυψης και η διαχείριση τυχόν βλαβών του οχήματος. Η νομική βάση πηγάζει από τη νομική μας υποχρέωσή για ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και την συμβατική υποχρέωση δήλωσης ατυχήματος προς την ασφαλιστική μας εταιρεία.

Επικοινωνία με την Avis: Προκειμένου να πάρετε πληροφορίες, να υποβάλετε κάποιο αίτημα, να κλείσετε ραντεβού για συντήρηση του οχήματος και για οποιοδήποτε άλλο λόγο μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα σας ζητηθούν μόνο οι πληροφορίες που απαιτούνται ανάλογα με τη φύση του αιτήματός σας. Όλες οι κλήσεις, τόσο οι εισερχόμενες όσο και οι εξερχόμενες καταγράφονται με σκοπό επεξεργασίας την παροχή αποδεικτικών στοιχείων για τη συναλλαγή και τη σχετική επικοινωνία, καθώς και για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών. Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η εξυπηρέτηση της μεταξύ μας συνεργασίας (υπάρχουσας ή μελλοντικής) καθώς και το έννομο συμφέρον της εταιρείας για την απόδειξη του περιεχομένου των συνομιλιών.

Δεδομένα μέσω My Avis App: μέσω της εφαρμογής μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για service του αυτοκινήτου σας καθώς και να έχετε πρόσβαση σε πολλές ακόμη υπηρεσίες – σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί ο αριθμός της πινακίδας & του συμβολαίου καθώς και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Νομική βάση είναι η εξυπηρέτηση της υπάρχουσας σύμβασης.

Δεδομένα σε ηλεκτρονικές εφαρμογές (navigator, Bluetooth, gps κ.α.): Κατά τη χρήση του οχήματος από εσάς ή κάποιο συνεπιβάτη σας είναι πιθανό να αποθηκεύσετε δεδομένα σε ηλεκτρονικές εφαρμογές που ενδεχομένως είναι προ-εγκατεστημένες σε αυτό. Η εταιρεία μας δεν θα σας ζητήσει ποτέ να προβείτε σε αντίστοιχη αποθήκευση. Αν το πράξετε θα είναι αποκλειστικά με δική σας επιλογή και είναι ευθύνη σας να διαγράψετε τα δεδομένα από τις εφαρμογές του οχήματος κατά την προσωρινή ή οριστική παράδοση του οχήματος.

Δεδομένα γεωεντοπισμού (gps): Στα οχήματα του στόλου μας υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων γεωεντοπισμού (gps). Τα συστήματα αυτά ενεργοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις κλοπής του οχήματος, σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης του μισθωτή/οδηγού. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον προστασίας του εννόμου αγαθού της ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Απόκριση σε αιτήματά σας που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα: Προκειμένου να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης κ.ο.κ.) θα σας ζητηθούν κατ’ ελάχιστο δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας καθώς και η υπογραφή σας. Σκοπός επεξεργασίας είναι η διευθέτηση του αιτήματός σας  και νομική βάση η συμμόρφωση της εταιρείας με νομική της υποχρέωση.

Συμμετοχή σε OnLine προωθητικές ενέργειες/διαγωνισμούς: Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα, που συμπληρώνετε προκειμένου να λάβετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό της, και στην περίπτωση, που είστε μεταξύ των νικητών, σας ειδοποιεί προκειμένου να σας παραδώσει το δώρο σας. Σκοπός επεξεργασίας είναι η προβολή της εταιρείας και νομική βάση το έννομο συμφέρον αυτής και η εκπλήρωση της σύμβασης (παράδοση δώρων).

Συμμετοχή σε OnLine έρευνες αγοράς/ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελατών: Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα που συμπληρώνετε για τη συμμετοχή σας σε οn-line έρευνες. Μπορείτε να καταχωρήσετε όλες τις πληροφορίες ή και καμία, κατ' επιλογήν σας. Σκοπός επεξεργασίας είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών και νομική βάση η συγκατάθεσή σας.

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: Ως υπόχρεο πρόσωπο του Ν. 4557/2018, κατά την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης η εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4557/2018. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που θα λάβει και θα επεξεργαστεί η Avis είναι τα στοιχεία ταυτότητας, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία εισοδήματος και τα στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας τους, με σκοπό την εξακρίβωση, επαλήθευση και επισκόπηση αυτών. Τα δεδομένα σας, που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους παραπάνω σκοπούς, θα διατηρούνται από την εταιρεία μας για δέκα (10) έτη. 

Εναρμόνιση με διεθνείς και Ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος προσώπων και επιχειρήσεων: Κατά την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης η εταιρεία ενδέχεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα της αίτησής σας για την εκτέλεση τυχόν υποχρεώσεών της που απορρέουν από την Ενωσιακή και Ελληνική νομοθεσία σχετικά με τις κυρώσεις σε βάρος προσώπων και επιχειρήσεων. Τα δεδομένα σας, που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους παραπάνω σκοπούς, θα διατηρούνται από την εταιρεία μας για δέκα (10) έτη. 

Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία: Η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε πάσης φύσεως έννομες υποχρεώσεις της. Θα διαβιβάσει δεδομένα σας για να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις της, σχετιζόμενες ιδίως με την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ή την ασφαλιστική κάλυψη οχήματος που απορρέει από ενεργή σύμβαση ασφάλισης. Επίσης, θα διαβιβάσει δεδομένα σας εφόσον υποβληθεί σχετικό έγγραφο αίτημα από δημόσιες αρχές (όπως η Αστυνομία, οι Δικαστικές Αρχές κ.α.), αφού πρώτα εξεταστεί η ύπαρξη δημοσίου συμφέροντος ή η ανάγκη άσκησης δημόσιας εξουσίας. Νομική βάση των εν λόγω επεξεργασιών είναι η συμμόρφωση της εταιρείας με νομικές της υποχρεώσεις.

2. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Η Avis εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση των δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή για την προάσπιση των συμφερόντων της ή είναι απαιτητό από δημόσιες ή δικαστικές αρχές. Πρόσβαση στα Δεδομένα έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της, το οποίο έχει δεσμευτεί για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των Δεδομένων και, κατά περίπτωση, συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα, με σκοπό την υποστήριξη, εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της σύμβασης μίσθωσης καθώς και την εσωτερική οργάνωση της AVIS. Πιο συγκεκριμένα, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι: αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής οδικής βοήθειας, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επισκευής, φανοποιείας, αντικατάστασης κρυστάλλων, συντήρησης των οχημάτων, εταιρείες διαχείρισης κλήσεων, τράπεζες και εταιρείες ηλεκτρονικών πληρωμών, δικηγόροι ή δικηγορικές εταιρείες για υπεράσπιση των συμφερόντων της Avis, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, εταιρείες συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών της εταιρείας μας, εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη στο κομμάτι της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ, εταιρείες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας, πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και λοιπά τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ενδεχομένως χρειαστεί να διενεργήσουν εξωτερικό έλεγχο για λογαριασμό της. Οι ως άνω έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδειά μας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ και τον ν. 4624/2019. Τέλος, ενδέχεται να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε πιθανό αγοραστή καθώς και σε συνεργάτες ή σύμβουλούς του, σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, αναδιάρθρωσης, εκκαθάρισης ή εξαγοράς της εταιρείας μας. Σε αυτή την περίπτωση ο αποδέκτης θα συμμορφώνεται με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας.

3. Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν αυτό  απαιτηθεί για την προάσπιση των συμφερόντων της AVIS ή την αντίκρουση αξιώσεων. Οι συνήθεις χρόνοι τήρησης, που ισχύουν κατά περίπτωση, είναι:

Όλα τα δεδομένα που τηρούμε στα πλαίσια της συμβατικής σχέσης διατηρούνται για μέγιστο χρόνο είκοσι (20) ετών από τη λήξη της μισθωτικής σχέσης. Όσον αφορά τα αρχεία από ΤΕΙΡΕΣΙΑ διατηρούνται κατά μέγιστο για 5 έτη από τη λήψη τους.

Δεδομένα, που αφορούν προσφορά και αξιολόγηση της αίτησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης (προσυμβατικό στάδιο) και εφόσον δεν προχωρήσει η σύμβαση, διατηρούνται για δύο (2) έτη μετά το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έληξε η προσφορά.

Τα δεδομένα του οδηγού/κατόχου του οχήματος θα τηρούνται για πέντε (5) έτη από τη γνωστοποίηση προς εμάς σχετικά με την παύση χρήσης του οχήματος από τον εκάστοτε οδηγό. Το διάστημα αυτό δύναται να παραταθεί σε περίπτωση νομικών αξιώσεων ή ποινικής διαδικασίας στα οποία εμπλέκεται ο οδηγός.

Δεδομένα που υποβάλλονται μέσω των δηλώσεων ατυχήματος διατηρούνται για πέντε (5) έτη από το τέλος του έτους που υπεβλήθησαν εκτός αν εγερθούν νομικές αξιώσεις εξ αυτής της αιτίας οπότε διατηρούνται ίσο χρόνο με τη γενική παραγραφή (εικοσαετία).

Τα δεδομένα μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας μας (κλήσεων, γραπτών αιτημάτων κλπ) διατηρούνται για δύο (2) έτη από κάθε επικοινωνία.

Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή/και έρευνες αγοράς θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ή της έρευνας και ακολούθως διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε για την ικανοποίηση δικαιώματός σας που σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής κ.ο.κ.) διατηρούνται για δύο (2) έτη από την διεκπεραίωση του αιτήματος.

4. Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας;

Στην Avis δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα δεδομένα σας. Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία ακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας ώστε να παρέχουν ανά πάσα στιγμή υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο.

5. Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πώς τα ασκείτε;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού και εναντίωσης  ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Αναφορικά με την κατάρτιση προφίλ πιστωτικού κινδύνου έχετε το δικαίωμα, εάν απορρίφθηκε η αίτησή σας, να σας γνωστοποιηθούν πληροφορίες για τη σχετική βαθμολόγηση και τη λογική που ακολουθήθηκε, να εκφράσετε αιτιολογημένες αντιρρήσεις και να ζητήσετε να ληφθεί δεύτερη μη αυτοματοποιημένη απόφαση από ανθρώπινο παράγοντα. Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας θα πρέπει να μας υποβάλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@avis.gr και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε, δωρεάν, εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή. Κατ’ εξαίρεση και μετά από ενημέρωσή σας, μπορεί να χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών. Αν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, η εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της αιτούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. Σε περίπτωση που κάποιο αίτημά σας αδικαιολόγητα δεν ικανοποιηθεί, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας της www.dpa.gr.

6. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ;

Η Avis, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου της αίτησής σας, προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, με την αυτόματη κατάταξή σας αναλόγως του ρίσκου που παρουσιάζει η αίτησή σας.  .   

7. Ποιο είναι το κατά την επεξεργασία των εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας τα Δικαστήρια Αθηνών.

8. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας ενημέρωσης;

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται κατά την κρίση της AVIS. Επικαιροποιημένο αντίγραφο αυτής, το οποίο θα φέρει ημερομηνία τροποποίησης, θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.myavis.gr προς ενημέρωσή σας. Η πιο πρόσφατη τροποποίηση της Ενημέρωσης έγινε τον Αύγουστο  2023.