Avis Leasing

Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δημιουργήστε τη δική σας προσφορά!
Τύπος Αυτοκινήτου
Κυβικά
Μάρκα
Μοντέλο
Χιλιόμετρα εως
Τύπος Καυσίμου
Τύπος Αυτοκινήτο 2
Κυβικά
Μάρκα
Μοντέλο
Χιλιόμετρα εως
Τύπος Καυσίμου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφ’ εξής «Avis» ή «εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας») που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου 50Α, τηλ. 2106879800 και 8015005555, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας contact@avis.gr είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αυτού.

1. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια αυτού του σκοπού. Με εξαίρεση τυχόν δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies (βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies εδώ), τα δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς για συγκεκριμένο σκοπό.

Ειδικότερα:
Εγγραφή χρήστη στο myavis portal: Προκειμένου να εγγραφείτε ως χρήστης και να λάβετε προσφορά κλπ θα σας ζητηθούν όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου. Σκοπός επεξεργασίας είναι η αποστολή προσφοράς και νομική βάση η σύμβαση (προσυμβατικό στάδιο).

Εγγραφή για λήψη ενημερωτικού newsletter: Εφόσον το επιθυμείτε και χωρίς να έχετε πραγματοποιήσει προηγουμένως εγγραφή ως χρήστης, μπορείτε να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση σχετικά με νέες ενέργειες της εταιρείας (π.χ. για νέα προϊόντα/ή και υπηρεσίες που διαθέτει στην αγορά, τυχόν προσφορές, λειτουργία νέων σταθμών ενοικίασης αυτοκινήτων κ.λπ.). Προκειμένου να εγγραφείτε θα σας ζητηθεί μόνο η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Σκοπός επεξεργασίας είναι η ενημέρωσή σας και η προώθηση νέων υπηρεσιών της εταιρείας και νομική βάση η συγκατάθεσή σας.

Επικοινωνία: Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει και να χρησιμοποιεί δεδομένα σας προκειμένου να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε (ενδεικτικά μέσω του Contact Center και της φόρμας επικοινωνίας). Τα δεδομένα που θα σας ζητηθούν μέσω της φόρμας επικοινωνίας είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και το μήνυμά σας. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτησή σας και η απάντηση αιτημάτων/ερωτημάτων ενώ νομική βάση επεξεργασίας μπορεί να είναι, κατά περίπτωση, η σύμβαση (προσυμβατικό στάδιο ή εξυπηρέτηση της σύμβασης) ή η συγκατάθεσή σας. Τα δεδομένα της επικοινωνίας τηρούνται για διάστημα 2 ετών.

Δεδομένα μέσω My Avis App: μέσω της εφαρμογής μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για service του αυτοκινήτου σας – σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί ο αριθμός της πινακίδας & του συμβολαίου καθώς και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Νομική βάση είναι η εξυπηρέτηση της υπάρχουσας σύμβασης.

Απόκριση σε αιτήματα που σχετίζονται με προσωπικά σας δεδομένα: Προκειμένου να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης κ.ο.κ.) θα σας ζητηθούν κατ’ ελάχιστο δεδομένα ταυτοποίησης και ενδεχομενως η υπογραφή σας. Σκοπός επεξεργασίας είναι η διευθέτηση του αιτήματός σας και νομική βάση η συμμόρφωση της εταιρείας με νομική της υποχρέωση.

Συμμετοχή σε on-line προωθητικές ενέργειες / διαγωνισμούς: Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα, που συμπληρώνετε προκειμένου να λάβετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό της, και στην περίπτωση, που είστε μεταξύ των νικητών, σας ειδοποιεί προκειμένου να σας παραδώσει το δώρο σας. Σκοπός επεξεργασίας είναι η προβολή της εταιρείας και νομική βάση το έννομο συμφέρον αυτής ή/και η σύμβαση για την παράδοση των δώρων.

Συμμετοχή σε έρευνες αγοράς / ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελατών: Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα που συμπληρώνετε για τη συμμετοχή σας σε οn-line έρευνες, για παράδειγμα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, εισόδημα κλπ). Μπορείτε να καταχωρήσετε όλες τις πληροφορίες ή και καμία, κατ' επιλογήν σας. Σκοπός επεξεργασίας είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών του ιστότοπού μας και των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών και νομική βάση η συγκατάθεσή σας.

Συμμόρφωση με ισχύουσα νομοθεσία: Η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις της, σχετιζόμενες ιδίως με την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ή την ασφαλιστική κάλυψη οχήματος που απορρέει από ενεργή σύμβαση ασφάλισης. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση της εταιρείας με νομική της υποχρέωση.  

 

2. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Η Avis εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση των δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιες ή δικαστικές αρχές. Στην περίπτωση αυτή, πριν τη διαβίβαση θα εξεταστεί η ύπαρξη δημοσίου συμφέροντος ή η ανάγκη άσκησης δημόσιας εξουσίας.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι και οι εξής συνεργαζόμενες εταιρείες:

Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, από τις οποίες παραγγέλνουμε το όχημά σας, ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και εταιρείες οδικής βοήθειας, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επισκευής, φανοποιείας, συντήρησης των οχημάτων που έχουν εκμισθωθεί σε πελάτες μας, εταιρείες διαχείρισης κλήσεων, εταιρείες συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων μας, εταιρείες που μας παρέχουν υποστήριξη στο κομμάτι της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ, εταιρείες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας καθώς και λοιπές εταιρείες που ενδεχομένως χρειαστεί να διενεργήσουν εξωτερικό έλεγχο για λογαριασμό της εταιρείας.

Αποδέκτες μπορεί επίσης να είναι συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες, μεταξύ αυτών και η μητρική μας εταιρεία που βρίσκεται στην Τουρκία, με τις οποίες μοιραζόμαστε πληροφορίες μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας (μισθώσεις αυτοκινήτων).

Όλοι οι ως άνω έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρεία να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια της εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ και τον ν. 4624/2019.

Τέλος, ενδέχεται να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε πιθανό αγοραστή καθώς και σε συνεργάτες ή σύμβουλούς του, σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, αναδιάρθρωσης, εκκαθάρισης ή εξαγοράς της εταιρείας μας. Σε αυτή την περίπτωση ο αποδέκτης θα συμμορφώνεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

 

3. Στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ);

Η εταιρεία μας, ως μέλος διεθνούς οργανισμού επιχειρήσεων, μπορεί ενίοτε να μοιραστεί με συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, μεταξύ αυτών και η μητρική μας εταιρεία, που βρίσκεται στην Τουρκία, δεδομένα σας, τα οποία δίνονται μέσω της ιστοσελίδας της, τηρώντας πάντα τους κανόνες της ασφαλούς διαβίβασης.

 

4. Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν αυτό  απαιτηθεί για την προάσπιση των συμφερόντων μας ή την αντίκρουση αξιώσεων. Οι συνήθεις χρόνοι τήρησης, που ισχύουν κατά περίπτωση, είναι:

Όλα τα δεδομένα που μας δίνετε στα πλαίσια της συμβατικής σχέσης (προσυμβατικό ή συμβατικό στάδιο) διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για έντεκα (11) έτη επιπλέον.

Δεδομένα σας μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας μας (αιτήματά σας κλπ) διατηρούνται για δύο (2) έτη.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για λήψη ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την εταιρεία, εκτός εάν επιλέξετε την διακοπή λήψης του, οπότε διατηρείται για ένα(1)  χρόνο μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή/και έρευνες αγοράς θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ή της έρευνας και ακολούθως διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε μέσω αιτημάτων σας (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής κ.ο.κ.) διατηρούνται για δύο (2) έτη από την διεκπεραίωση του αιτήματος εκτός αν, εξ αυτής της αιτίας, έχει ανακύψει διαμάχη, οπότε θα παραταθεί ο χρόνος τήρησης έως την οριστική διευθέτηση αυτής (της διαμάχης).

Η πολιτική που ακολουθούμε για τα δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies περιγράφεται στην Πολιτική Cookies (βλ. περισσότερα εδώ)

 

5. Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας;

Στην Avis δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα δεδομένα σας. Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, τα οποία ακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας ώστε να παρέχουν ανά πάσα στιγμή υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

6. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού και εναντίωσης  ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@avis.gr και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε, δωρεάν, εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή. Κατ’ εξαίρεση και μετά από ενημέρωσή σας, μπορεί να χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων δύο (2) μηνών. Αν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, η εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της αιτούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. Σε περίπτωση που κάποιο αίτημά σας αδικαιολόγητα δεν ικανοποιηθεί, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας της www.dpa.gr.

 

7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλετε σχετικό αίτημα αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@avis.gr συμπληρωμένο το πρότυπο Αίτησης Πρόσβασης/Διόρθωσης/ Διαγραφής/Φορητότητας/Περιορισμού/Εναντίωσης/Ανάκλησης της συγκατάθεσης και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε εντός μήνα από την παραλαβή.

Κατ’ εξαίρεση, αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε και με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

 

8. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας, κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στον ιστότοπο μας (βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies εδώ)

 

9. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον η διαφορά, που τυχόν ανακύψει, εμπίπτει στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου, τότε μπορεί να εισαχθεί προς δικαστική επίλυση είτε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών είτε στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου.

 

10. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της πολιτικής απορρήτου; 

Το κείμενο την πολιτικής ενδέχεται να τροποποιείται κατά την κρίση της AVIS. Επικαιροποιημένο αντίγραφο αυτού, το οποίο θα φέρει ημερομηνία τροποποίησης, θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα προς ενημέρωσή σας. Σας προτρέπουμε να ανατρέχετε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στην παρούσα πολιτική ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Η πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας ετέθη σε ισχύ στις 24/5/2018, τελευταία τροποποίηση της έλαβε χώρα στις 23/3/2020.

210 6879800

801 500 5555 - contact@avis.gr

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ NEWSLETTER