Πολιτική Ποιότητας
Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η προσέγγιση της Avis στην ποιότητα εκφράζεται μέσω του Συστήματος Ποιότητας, το οποίο δημιουργεί το πλαίσιο για την συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας με βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των απαιτήσεων αλλά και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως ενδιαφερομένων μερών στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οδηγούσα δύναμη της εταιρείας αποτελεί η συνεχής βελτίωση σε όλα τα επίπεδα. Για τον σκοπό αυτόν, η ανάλυση διακινδύνευσης τροφοδοτείται από μη συμμορφώσεις αλλά και ευκαιρίες και παρακολουθείται μέσω αντικειμενικών στόχων ποιότητας. Ενδεχόμενες αποκλίσεις τροφοδοτούν ενέργειες διόρθωσης και βελτίωσης.

To Σύστημα Ποιότητας της Avis έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 από τον αναγνωρισμένο Οργανισμό Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων TÜV AUSTRIA, γεγονός που αποδεικνύει ότι επενδύει συστηματικά στη βελτίωση της λειτουργίας της, ξεχωρίζοντας ως μία από τις λίγες εταιρείες του κλάδου της που κατέχει αντίστοιχες πιστοποιήσεις.