Οικονομικά οφέλη

Μείωση κόστους

To Avis Leasing είναι ο πιο έξυπνος και εξελιγμένος τρόπος κάλυψης των αναγκών μετακίνησης και μεταφορών ενός επαγγελματία ή μιας επιχείρησης. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, ενώ η ιδιοκτησία του, και όλες οι υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται, παραμένουν τυπικά στην Avis. Η επιχείρηση πληρώνει ένα μηνιαίο μίσθωμα για να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και στο τέλος του συμβολαίου το παραδίδει πίσω στην Avis ή έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει σε προσυμφωνημένη τιμή.

Το συνολικό κόστος του Avis Leasing είναι χαμηλότερο από τα κόστη απόκτησης και χρήσης αυτοκινήτου και η επιχείρηση επιβαρύνεται με μικρότερα κόστη μετακίνησης με τη μίσθωση αυτοκινήτου τελευταίας τεχνολογίας (υβριδικό, ηλεκτρικό, plug-in). Επιπλέον, αποφεύγονται τα απρόβλεπτα έξοδα και το οικονομικό ρίσκο, όπως για παράδειγμα τα κόστη επισκευής ή η αξία διάθεσης μεταχειρισμένου.

Φοροελαφρύνσεις

• Τα μισθώματα καταχωρούνται στα έξοδα: Η επιχείρηση εξασφαλίζει μείωση φορολογίας καθώς το 100% του μισθώματος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αναγνωρίζεται ως λειτουργική δαπάνη και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. Εάν το αυτοκίνητο είναι αμιγώς ηλεκτρικό, η επιχείρηση εξασφαλίζει μείωση φορολογίας 150% του μισθώματος (συμπερ. ΦΠΑ) και για τα Plug-In η μείωση της φορολογίας ανέρχεται στο 125%.
• Σταθερό μίσθωμα χωρίς διακυμάνσεις: Με το σταθερό μίσθωμα του Avis Leasing, αποφεύγεται ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων σε περίπτωση αγοράς οχήματος με δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου.
• Δυνατότητα συμψηφισμού ΦΠΑ: Σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης επαγγελματικού οχήματος (ΦΙΧ έως 3,5 τόνους), η επιχείρηση μπορεί να συμψηφίσει τον ΦΠΑ του μισθώματος στο σύνολό του.

Χωρίς οικονομική δέσμευση

Με Avis Leasing, η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας αποφεύγει τη χρήση του κεφαλαίου κίνησης ή τη δέσμευση γραμμών χρηματοδότησης που θα απαιτούσε η απόκτηση καινούργιων αυτοκινήτων.

Αll-inclusive μίσθωμα

Το Avis Leasing απαλλάσσει από όλα τα πάγια και έκτακτα έξοδα του αυτοκινήτου. Πιο αναλυτικά, το μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνει:

• πλήρη συντήρηση και επισκευές φανοποιίας σε εξειδικευμένα συνεργεία
• πλήρες πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης (ίδιες ζημίες με απαλλαγή)
• τέλη κυκλοφορίας
• αντικατάσταση ελαστικών ανά 40.000 χλμ.
• 24ωρη οδική βοήθεια σε όλη την Ελλάδα
• πλήρη φροντίδα και διαχείριση ατυχήματος
• προσωρινή αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος
• μόνιμη αντικατάσταση σε περίπτωση κλοπής ή ολικής καταστροφής