Avis Leasing

Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τύπος Αυτοκινήτου
Κυβικά
Μάρκα
Μοντέλο
Χιλιόμετρα εως
Τύπος Καυσίμου
Τύπος Αυτοκινήτο 2
Κυβικά
Μάρκα
Μοντέλο
Χιλιόμετρα εως
Τύπος Καυσίμου

Το ενδιαφέρον σας για το Leasing είναι φανερό,

αλλά εξακολουθείτε να έχετε μερικά ερωτήματα για το πώς λειτουργεί και αν σας συμφέρει;
Σε αυτή την ενότητα έχουμε βάλει ερωτήσεις και απαντήσεις μας στις πιο συχνές σας ερωτήσεις.

Σχετικά με το Όχημα

Σχετικά με το Όχημα

Σχετικά με το Leasing

Σχετικά με το Leasing

Οικονομοτεχνικές Ερωτήσεις

Οικονομοτεχνικές Ερωτήσεις

Διαχείριση Στόλου

Διαχείριση Στόλου

Κλείσιμο
Η Avis μπορεί να σας παρέχει οποιοδήποτε αυτοκίνητο κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.
Τα αυτοκίνητα του leasing είναι πάντα καινούργια και μπορεί να τοποθετηθεί οποιοσδήποτε έξτρα εξοπλισμός.
Κάθε αυτοκίνητο χρειάζεται τακτική και σωστή συντήρηση. Μπορείτε να κάνετε χρήση των συνεργείων της Avis ή να επισκεφθείτε κάποιο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
Ναι, αν πληρούνται οι όροι της ασφαλιστικής κάλυψης και έχει δηλωθεί στην Avis ως οδηγός.
Το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο για κλοπή, επομένως θα κάνετε δήλωση κλοπής στην αστυνομία και θα παραλάβετε αυτοκίνητο αντικατάστασης. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί το αυτοκίνητο εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών τότε θα σας παραδοθεί άλλο αντίστοιχο αυτοκίνητο.
Θα πρέπει να τακτοποιηθεί από εσάς.
Επικοινωνήστε με το Contact Center στο 2106879800, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, το οποίο θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.
Η Avis είναι ο εκμισθωτής και παραμένει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Εσείς, ως μισθωτής, έχετε το δικαίωμα χρήσης για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
Υπάρχει η δυνατότητα σύμβασης με εξαγορά, οπότε συμφωνείτε εξ’ αρχής την εξαγορά στη λήξη της μίσθωσης.
Σε κάθε περίπτωση ακινητοποίησης του μισθωμένου αυτοκινήτου σας από βλάβη, ατύχημα ή κλοπή, θα παραλάβετε αυτοκίνητο αντικατάστασης.
Στο διάστημα από την παραγγελία και μέχρι την παράδοση του αυτοκινήτου υπάρχει η δυνατότητα παροχής αυτοκινήτου pre-delivery. Ισχύει τόσο για τις εταιρίες όσο και για τους ιδιώτες πελάτες και μάλιστα με μίσθωμα αντίστοιχο του συμφωνημένου για παράδοση leasing αυτοκίνητου.
Βεβαίως, υπάρχει η δυνατότητα να μισθώσετε ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο.
Τα μηνιαία μισθώματα leasing τιμολογούνται στην αρχή κάθε μήνα και μπορούν να εξοφληθούν με πάγια εντολή σε τράπεζα ή με πιστωτική κάρτα.
Ναι, ζητάτε από την Avis να προετοιμάσει τα αναγκαία έγγραφα (πράσινη κάρτα, βεβαιώσεις).
Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης αφορά αυτοκίνητα με κυβισμό μεγαλύτερο των 1800 cc και τον επιβαρύνεται αυτός που δηλώνει το αυτοκίνητο στον αντίστοιχο πίνακα τεκμηρίων με τα αυτοκίνητα της φορολογικής δήλωσης.
Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (αστική ευθύνη προς τρίτους, φροντίδα ατυχήματος & ίδιες ζημίες, μερική/ολική κλοπή, πυρός, φυσικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων) με απαλλαγή, αναλόγως τον τύπο αυτοκινήτου.
Είναι το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλετε σε περίπτωση ατυχήματος στο οποίο έχετε την ευθύνη. Το ποσό αυτό είναι και το μέγιστο που επιβαρύνεστε.
Εάν είστε επιχειρηματίας ή επαγγελματίας, το μίσθωμα του ΕΙΧ εκπίπτει από τις δαπάνες σας μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Σε περίπτωση ΦΙΧ, το μίσθωμα εκπίπτει από τις δαπάνες και ο ΦΠΑ συμψηφίζεται. Εάν είστε ιδιώτης καταβάλλετε το σύνολο του μισθώματος με τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Κάθε αυτοκίνητο χρειάζεται τακτική και σωστή συντήρηση. Μπορείτε να κάνετε χρήση των συνεργείων της Avis ή να επισκεφθείτε κάποιο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
Καλύπτεστε από τη φροντίδα της Avis σε κάθε περίπτωση.
Η Avis πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας σε ετήσια βάση και σας ενημερώνει σχετικά.
Η Avis αναλαμβάνει την όλη διαδικασία του ατυχήματος (επισκευές, αποζημιώσεις, νομικές ενέργειες κλπ). Μοναδική υποχρέωση του Πελάτη είναι να συμπληρώσει το Έντυπο Ατυχήματος, το οποίο μπορείτε να βρείτε εύκολα στο MyAvis app.
Η διαδικασία ελέγχου ΚΤΕΟ είναι ευθύνη του οδηγού. Στο MyAvis app μπορείτε να δείτε στην ειδική εφαρμογή πότε προβλέπεται έλεγχος.
Τα ελαστικά αντικαθίστανται βάσει των όρων της σύμβασης που έχετε συμφωνήσει. Σε κάθε περίπτωση, και για λόγους ασφαλείας, κάθε 40.000 χλμ απαιτείται αντικατάσταση.