ERICA (Electric Car Sharing)

Ακρωνύμιο: ERICA
Τίτλος έργου: Ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της διαχείρισης συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων, με έμφαση στα ηλεκτροκίνητα
Διάρκεια: 26 μήνες (30/09/2021 – 29/11/2023)

web: www.erica.gr
email: info@erica.gr

Περιγραφή: Τα συστήματα κοινής χρήσης οχημάτων αποτελούν μία αναδυόμενη λύση που έχει στόχο να ελαττώσει την εκτεταμένη χρήση ιδιωτικών οχημάτων και να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται. Παράλληλα, η ενσωμάτωση ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον στόλο των συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων περιορίζει περαιτέρω τις αρνητικές επιπτώσεις του κλάδου των μεταφορών στο περιβάλλον. Το έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, δηλαδή μίας τεχνολογικής εφαρμογής (app) και μίας πλατφόρμας (dashboard) υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, σε ζητήματα διαχείρισης συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων που ενσωματώνουν και ηλεκτροκίνητα οχήματα. Μέσω της τεχνολογικής εφαρμογής, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να παραλαμβάνει και να παραδίδει αυτοματοποιημένα το αυτοκίνητο, να χρησιμοποιεί υπηρεσίες δρομολόγησης που λαμβάνουν υπόψη τους την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας του οχήματος και την θέση των σταθμών φόρτισης, καθώς επίσης να λαμβάνει πληροφόρηση για την πρόσβαση σε σημεία ενδιαφέροντος, ενώ η πλατφόρμα, εκτός των συμβατικών λειτουργιών εποπτείας, θα υποστηρίζει και τη διαχείριση του συστήματος. Η ηλεκτρονική υπηρεσία που θα αναπτυχθεί θα αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες στο σύστημα κοινής χρήσης οχημάτων που θα λειτουργήσει η εταιρεία AVIS στο νησί της Κέρκυρας.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-02391).
 

Στόχοι: Κύριοι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:
•    Αναλυτική και ολοκληρωμένη καταγραφή των αναγκών των διαχειριστών και των χρηστών συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων, που συμπεριλαμβάνουν και ηλεκτροκίνητα.
•    Αποτύπωση των χρήσιμων και σημαντικών λειτουργιών μιας τεχνολογικής εφαρμογής (app) και μιας πλατφόρμας υποστήριξης λήψης αποφάσεων (dashboard) για την διαχείριση συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων.
•    Διαμόρφωση ενός εγχειριδίου που θα μπορεί να παρέχει ορθές κατευθύνσεις για στρατηγικές αποφάσεις και αποφάσεις που άπτονται του σχεδιασμού των συστημάτων αυτών.
•    Ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης δεδομένων με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση συστημάτων κοινής χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
•    Ανάπτυξη μίας τεχνολογικής εφαρμογής (app) που θα διευκολύνει την λειτουργία του συστήματος και θα παρέχει στους χρήστες πολύτιμες πληροφορίες, ιδιαίτερα υπηρεσίες δρομολόγησης λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση φόρτισης του οχήματος και τις θέσεις σταθμών φόρτισης,
•    Ανάπτυξη μιας εξελιγμένης πλατφόρμας (dashboard) διαχείρισης συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων (ηλεκτροκίνητων και βενζινοκίνητων/πετρελαιοκίνητων).


Ρόλος AVIS - OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.  : Partner.


Η Avis, από το 1946, αποτελεί παγκόσμια δύναμη στην ενοικίαση αυτοκινήτου σε κάθε σημείο του πλανήτη, εξελίσσοντας υπηρεσίες και διαδικασίες, αναβαθμίζοντας το στόλο και τις καλύψεις, ενσωματώνοντας καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογίες και ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιείται. Το δίκτυό της, απαριθμεί 5.450 σταθμούς ενοικίασης σε όλο τον κόσμο και δίνει την δυνατότητα επιλογής εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών της. Η Avis δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1960 και σε 8 χρόνια αποκτά ηγετική θέση στον τομέα της ενοικίασης οχημάτων. Σύστημα Αξιών της, ο σεβασμός και η προσήλωση στην ανθρώπινη αξία ως στόχο τη διαρκή βελτίωσή της και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών, προσπαθεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες, προσφέροντας νέα, ευέλικτα προϊόντα και μοναδικές εμπειρίες αυτοκίνησης.
Η Avis έχει παρουσία με δίκτυο με 80 σταθμούς ενοικίασης και στόλο 31.000 οχημάτων, όλων των τύπων, ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου και συνεχή βελτίωση τους, όπως προστάζει η υπογραφή “We try harder”. 
Τομείς δραστηριότητας της εταιριας :
- Rent A Car: Βραχυχρόνια Μίσθωση αυτοκινήτου από 1 ημέρα  έως 1 χρόνο
- Πωλήσεις Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων
- Leasing: Μακροχρόνια Μίσθωση αυτοκινήτων, που απευθύνεται
σε εταιρίες ανεξάρτητα νομικής μορφής αλλά και σε ιδιώτες
- Μίσθωση ιδιωτικών φορτηγών έως 3,5 τόνους
- Νέες υπηρεσίες προηγμένων διαδικασιών κράτησης και χρήσης οχημάτων 
-Car sharing
-Corporate sharing

Η ηλεκτρονική υπηρεσία που θα αναπτυχθεί θα αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες, στο σύστημα κοινής χρήσης οχημάτων που θα λειτουργήσει η εταιρεία AVIS στο νησί της Κέρκυρας, με την υποστήριξη τηςεταιρείας OneDealer. Πιο συγκεκριμένα, η  αξιολόγηση θα περιλαμβάνει την διαμόρφωση 3 σταθμών οχημάτων σε σημεία που συγκεντρώνουν πλήθος επισκεπτών και την χρήση 6 ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων για διάστημα 6 μηνών. Επιπλέον, θα εγκατασταθούν 10 σταθμοί φόρτισης οχημάτων, στους σταθμούς οχημάτων και σε επιπλέον ενδιάμεσα σημεία. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα συμβάλουν τόσο στη βελτίωση τυχόν αδυναμιών της υπηρεσίας όσο και στην εξαγωγή προτάσεων προώθησης συστημάτων κοινής χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, βάσει της εμπειρίας που θα έχει αποκτηθεί.